KN Paradise hội tụ khá đầy đủ những loại hình dòng cây sản phẩm bất động cây sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố thương mại, cho đến những Căn hộ cao cấp. Trong đó, loại hình ngôi nhà được thiết kế theo rất đông phong thái & sang trọng khác nhau như tòa nhà golf, biệt thự biển, khu làng ngôi nhà Nhật Bản… mang đến những không khí sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố kinh tế thì nhân tố công năng lại đc triệu tập phát triển, tìm hiểu sự tiện lợi, thuận lợi giao thương. Tại KN Paradise, các Khu phức hợp căn hộ không những Giao hàng về tiện lợi tân tiến, mà gia chủ sẽ hài lòng với các hướng nhìn ấn tượng như trực diện sân golf & thu trọn không gian sân vườn thượng uyển.KN Paradise đáng được là nơi an cư lạc nghiệp, nơi xây đắp các giá trị sống vững bền, nơi cộng hưởng bảng giá trị chi tiêu & sinh lời vững chắc và bền vững và kiên cố. https://www.producthunt.com/@knparadise https://os.mbed.com/users/knparadiseland/ https://twitter.com/KhiBiMinh1 https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188 https://linktr.ee/knparadise https://www.flickr.com/people/193863592@N03/ https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang https://about.me/kparadise/ https://bookme.name/knparadisez https://fliphtml5.com/homepage/bhxsd


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:14:07 (55d)